Kjøpe kart

Oppsal Orientering selger kart til ikke-medlemmer. Disse kartene dekker store deler av Østmarka. Ta kontakt med Magnus Zachariasen på mail@magnuszachariasen.com for informasjon og kjøp av kart. Kartene sendes elektronisk i jpg eller pdf, og printes av kjøper. Betaling til Oppsals konto 05321439421, merket med navn på kjøper, kart og antall kart i betalingsinformasjonen.

Kartet under er et oversiktskart over det område som er dekket av kartene våre. Som du kanskje ser er det den nordre delen av Østmarka
som ligger i Oslo kommune. Grensen mellom Oslo og Akershus (Lørenskog) følger Elvåga-vassdraget.

Skal du ha kart over et område som ligger nord-øst for vårt område må du ta kontakt med Østmarka Orienteringsklubb.

Er du i interessert i kart sørover er det Bekkelaget Orienteringsklubb du må ta kontakt med.

kart