Medlemskontingent og dugnad

Innmelding gjøres til epost-adresse oppsal.orientering@hotmail.no.

Medlemskontingent:

Aktiv senior, f.o.m. 21 år:        kr. 500,-

Aktiv junior, t.o.m. 20 år:         kr. 250,-

«Støttemedlem»*:        kr. 150,-

Familiemedlemsskap (to voksne og alle barn til og med 20 år):     kr. 1000,-

* «Støttemedlemmer» er ordinære medlemmer, men belaster ikke klubben med startkontingenter på løp, og betaler derfor en rabattert kontingent. Hvis et støttemedlem ønsker at klubben skal betale startkontingenter må rabatten innbetales og klubben gis beskjed om endret medlemsstatus.

Medlemskontingent betales til kontonummer 0532 14 39421. Husk å oppgi navn og medlemstype.

Dugnad

Vi arrangerer hvert år Knut Valstads Minneløp og 15-stafetten i mai/juni. I forbindelse med disse løpene er det i utgangspunktet behov for at alle medlemmene bidrar med dugnadsinnsats. Her prøver vi å ta hensyn til den enkeltes ønsker og interesser.

Vi arrangerer også Oslo City Cup, et sprintløp i nærområdet på vårparten. Her er det ikke så stort behov for mannskap, så her løser det seg som regel uten at noen må pålegges å bidra. Dugnader utover dette har vi ikke.
Følg med på nettsidene våre for informasjon. Vi har også en Facebook-gruppe, se http://www.facebook.com/#!/groups/103083213060841/.