Kart

Kartet under er et oversiktskart over det område som er dekket av kartene våre. Som du kanskje ser er det den nordre delen av Østmarka som ligger i Oslo kommune. Grensen mellom Oslo og Akershus (Lørenskog) følger Elvåga-vassdraget.

kart